Search
Close this search box.

Voor-wie-is-Wmo-bedoeld?

Wet maatschappelijke ondersteuning

First Change biedt toegang tot de Wmo. De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Wie hierbij zorg of ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wmo. Dit geldt ook voor mantelzorgers.

Verschillende vormen van begeleiding

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor iedereen die, ondanks hulp van familie, buren of vrienden, niet volledig zelfstandig kan functioneren. In zulke gevallen verplicht de Wmo de gemeente om ondersteuning te bieden, waardoor je in staat bent om zelfstandig te blijven wonen en actief deel te nemen aan de maatschappij.

Individuele begeleiding

Bij deze vorm van begeleiding wordt een individu ondersteund om specifieke doelen te bereiken, vaardigheden te ontwikkelen, zelfredzaamheid te vergroten en uitdagingen in het dagelijks leven aan te pakken.

Gezinsbegeleiding

Hierbij krijgt het hele gezin begeleiding. Het doel is om de gezinsdynamiek te verbeteren, communicatie en interactie te versterken, conflicten op te lossen, opvoedvaardigheden te ontwikkelen en het algemene functioneren van het gezin te bevorderen.

Groepsbegeleiding

Deze vorm van begeleiding vindt plaats in groepsverband, waarbij meerdere personen met vergelijkbare behoeften en uitdagingen samenkomen. Het biedt de mogelijkheid om ervaringen te delen, van elkaar te leren, sociale vaardigheden te ontwikkelen en ondersteuning te ontvangen in een groepsomgeving.

Onderwijsbegeleiding

Deze begeleiding richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen om educatieve doelen te bereiken. Het kan bijvoorbeeld gaan om studiebegeleiding, het ontwikkelen van studievaardigheden, het aanpassen van het leerproces aan individuele behoeften en het bevorderen van educatieve groei.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding, ook wel ambulante begeleiding genoemd, is een vorm van ondersteuning die specifiek is gericht op het begeleiden en ondersteunen van individuen in hun dagelijks leven. Het hoofddoel is om hen te helpen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid, actieve deelname in de samenleving en het succesvol omgaan met diverse uitdagingen. Binnen de context van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) worden diverse vormen van individuele begeleiding aangeboden, afgestemd op de behoeften en situatie van de persoon.

Praktische ondersteuning

Hierbij krijgt de persoon individuele begeleiding bij alledaagse taken en activiteiten, zoals het structureren van de dag, het plannen van afspraken, het aanleren van financiële vaardigheden en het bevorderen van huishoudelijke bekwaamheid.

Sociale begeleiding

Deze vorm omvat begeleiding bij het opbouwen en onderhouden van sociale contacten, het verbeteren van sociale vaardigheden, deelname aan sociale activiteiten en het versterken van het sociale netwerk.

Psychosociale begeleiding

Deze vorm richt zich op het bieden van emotionele en psychologische ondersteuning. Het omvat bijvoorbeeld het leren omgaan met stress, het verwerken van trauma, het ontwikkelen van coping mechanismen en het vergroten van veerkracht.

Educatieve begeleiding

Hierbij krijgt de persoon individuele begeleiding om educatieve doelen te bereiken, zoals ondersteuning bij schoolwerk, het ontwikkelen van studievaardigheden, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het stimuleren van persoonlijke groei en ontwikkeling.

Jeugd en gezinnen

Iedereen maakt zich weleens zorgen of heeft dingen die niet goed lukken. Dit is heel normaal. Het wordt vervelend wanneer je er te lang mee rond blijft lopen of wanneer het ervoor zorgt dat je op school of thuis vastloopt.

Volwassenen

Door persoonlijke problemen en omstandigheden kunt u het gevoel hebben de controle op uw leven kwijt te zijn. Veel mensen hebben periodes waarin het minder goed gaat en de problemen zich lijken op te stapelen. Dit heeft vaak weerslag op alle gebieden van het leven. Wanneer u hier zelf niet meer uitkomt, kan het belangrijk zijn om hulp te zoeken zodat de problemen zich niet verder opstapelen. U kunt zich dan bij ons aanmelden om begeleiding te krijgen.

Samen met jou gaan we op zoek naar oplossingen voor jouw problemen.

Hoe ziet een begeleidingstraject eruit?

Wij gaan op zoek naar jouw problemen door er over te praten en door te oefenen met nieuwe manieren. Zodra duidelijk is wat jouw zorgen zijn en wat je sterke kanten zijn bedenken wij samen een plan!

Wij vinden het belangrijk om, in overleg met jou, de mensen die jou kunnen steunen te betrekken.

Wat voor begeleiding bieden wij?

Onze ambulante begeleiding richt zich op de volgende leefgebieden

Je staat er niet alleen voor!

Heb je zelf hulp nodig voor jouw verslaving? Of maak je je zorgen over iemand in je omgeving? Neem dan contact met ons op.